Ofira Elitzur

אופירה היא יוצרת בנפשה. כשהכרתי אותה בקורס קולאז’ היא סיפרה על אהבתה לעיצוב ותפירת חפצים שימושיים ודקורטביים מבדים, כשהכרתי אותה היא גם התחילה להתמסר לצילום, בהתחלה בסמארטפון אח”כ במצלמה מקצועית. רואים בכל צילום את האהבה הרבה שלה למה שהיא עושה, את חוש ההרפתקאה ההנאה והכשרון. גם בקולאז’ התאהבה מיד, בכל שיעור התיישבה במקום הקבוע, לקחה פרוסת עוגה והופ צללה לעומק העבודה בשקט, בשלווה עם הרבה הומור ובנחישות ראויה להערצה. מוזמנים להנות על קצה המזלג מסגנונה הייחודי כאן על במת האתר