one stone one story 1

הפרויקט  התעודי “אבן אחת סיפור אחד” הינו פורטרט אנושי רחב יריעה המורכב מרצף אסוציאטיבי של סיפורים אישיים

הסובבים סביב הקשר בין האדם לאבן ויוצרים יחד רצף נרטיבי של עולם רבגוני ומורכב כמו מגוון האבנים על

.כדור הארץ ועם זאת כמהה לפשטות ולראשוניות

*

המסע מתחיל במרחבים הפיזיים והאנושיים המוכרים לנו. מפגשים עם מעגלים אנושיים הקרובים אלינו, אימא, בת, חברים ואנשים שנדבקו בהתלהבות שלנו ושמחו לשתף אותנו בחיבור ל”אבן אחת – סיפור אחד”, אמן ומרפא, קאוצ’רית ויזמית, בעל מסעדה וגלריה. משם ימשיך המסע אל אנשים שמהות קיומם קשורה לאבנים, שאתם יש להם קשר רגשי עמוק וסימביוטי. מנהל מחצבה, על הקושי הפיזי של עבודה עם אבנים. פסל ,על הכוח הנדרש והמורכבות. מפגינים וזורקי אבנים, על הייצוג של האבן ככלי נשק. ברצף האסוציאטיבי ננדוד אל מחוזות האינתיפאדה הראשונה, “אינתיפאדת האבנים”  הילדים זורקי האבנים שבגרו, החלום ושברו ומנגד החיילים שהיו שם. רקדנית מבוגרת שלאחר שחרור מהצבא יצרה בריקוד את סיפורם של קין והבל דרך הפרספקטיבה של האבן. במסע פיזי, לעתים רגלי, ננדוד בדרכי מדבר קדומות עם תושבי המקום המנווטים את דרכם מגל אבנים אחד למשנהו.  נמשיך אל מחוזות הדת, לוחות הברית, ‘כותל’ האבנים ואבן ה”כעבה” במכה ונתאר את הקשר המיסטי שנוצר בין העולה לרגל לבין האבן אותה הוא מקיף. זהו סיפורה של ההוויה הישראלית המגוונת.  דרך רצף אסוציאטיבי זה נבנה ונתאר תמונה של עולם כאוטי שבו האבן מחד, משמשת אי של יציבות  ומאידך מעוררת יצרים וזורעת כאוס.

זהו גם מסע שלנו, של גיל איזקוב, דוקומנטריסט בעל וותק רב ושלי בחיפוש אחר החיבור שלנו למהות הראשונית והבסיסית של היצירה

במהלך השנתיים האחרונות אנחנו פוגשים אנשים מעניינים, מראינים ומתעדים. מעניין לראות כמה אנשים קשורים לאבנים,

כשהתחלנו את הפרוייקט לא תארנו לעצמנו כמה סיפורים יש לאנשים בהקשר לאבן

 🙂 תודה לכל מי שהתראין עד היום ולמי שנראיין

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s